Sieć

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin: socjologii, etnologii, psychologii, językoznawstwa, nauki o komunikacji, projektowania ... Wszyscy członkowie naszej międzynarodowej sieci są wielojęzyczni i dzielą naszą pasję do dyskusji intelektualnej i wymiany międzykulturowej. Taka struktura sieci pozwala nam przystąpić do każdego projektu z najbardziej odpowiednim zespołem.


Zum Netzwerk gehören:

W wielu krajach utrzymujemy również długoletnie partnerstwa instytucjonalne: w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii i Polsce... Zapewnia to płynną realizację projektów lokalnych.